ติดต่อ


ติดต่อเรา

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจัทัลเทคโนโลยี
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 10
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร : 099-138-7071
เพจ : สารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต
อีเมล : wongsakorn.c@rsu.ac.th


แผนที่มหาวิทยาลัยรังสิต

สามารถติดต่อได้ที่ ตึก 11 ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร