สมัครเรียน ใหม่ติดต่อสอบถามได้ที่

คณะ/Faculty

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (College of Digital Innovation Technology)

สาขา/Major

สารสนเทศการลงทุน (Investment Informatics)


สมัครเรียนทำอย่างไร

ระบบรับตรง (ตุลาคม-สิงหาคม)
– สำเร็จการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
– สมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต

แอดมิชชัน
– GPAX 20%
– O-NET 30%
– GAT 10%
– PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 20%
– PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 20%