เปิดรับสมัครบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 2563

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดรับสมัครบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล?..✅เรียนไอทีควบการลงทุน?‍???

✅เรียนฟรี!! ?? ตลอดหลักสูตร 4 ปีไม่มีค่าใช้จ่าย✅ไม่ต้องยื่นคะแนน gat/pat✅ไม่จำกัดอายุ✅คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่า✅รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น..?? สมัครออนไลน์ได้ทุกวัน ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563: คลิก?https://forms.gle/wfS7F5dJbpahfdNK6..

? สอบสัมภาษณ์ 13-14 สิงหาคม 2563
? ประกาศผล 17 สิงหาคม 2563
? เปิดเทอม 24 สิงหาคม 2563

Module 1 – นักลงทุน

Module 2 – ผู้แนะนำการลงทุน

Module 3 – โปรแกรมเมอร์

Module 4 – นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

Module 5 – นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Module 6 – โปรแกรมเมอร์ด้านการเงิน