กิจกรรมเยี่ยมชม Investory​ Museum

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี​ ณ ​พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้​ (Investory​ Museum)​ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย