การ DCA สำคัญอย่างไร

DCA (Dollar-Cost Averaging) หรือการลงทุนโดยการซื้อสินทรัพย์ในจำนวนที่เท่ากันในทุก ๆ เดือน โดยไม่ว่าราคาตลาดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อผลประโยชน์ที่สำคัญต่อการลงทุนของบุคคลได้ดังนี้:

  1. การลดความเสี่ยง: DCA ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในช่วงเวลาที่สินทรัพย์มีความผันผวนอย่างมาก โดยไม่จำเป็นต้องพยายามลองหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดในตลาดเพื่อที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ การลงทุนแบบ DCA ช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยการซื้อสินทรัพย์ในราคาต่างๆ ทำให้มีเฉลี่ยราคาที่เข้ามามองอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ
  2. การลงทุนอย่างยั่งยืน: DCA ช่วยสร้างนิสัยการลงทุนที่ยั่งยืนและเป็นระบบ โดยส่งเสริมการลงทุนเป็นประจำตามกำหนด
  3. ความสะดวกสบาย: การลงทุนแบบ DCA ช่วยลดความจำเป็นในการติดตามตลาดและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญคือ เราต้องศึกษาสิ่งที่เราลงทุนเพื่อที่คุณจะได้รับรู้ว่าเมื่อราคาร่วงลงคุณจะยังเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณซื้อ
  4. สร้างกำไรในระยะยาว: ถึงแม้ว่าราคาของสินทรัพย์บางชนิดอาจจะลดลงชั่วคราว แต่ในระยะยาว DCA มักจะสร้างผลกำไรได้อย่างมาก

การ DCA มีประโยชน์ในการลงทุนที่ยั่งยืนและทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับนักลงทุนในทุกๆ ระดับการลงทุนและควรถูกพิจารณาเมื่อวางแผนการลงทุนในระยะยาว