เก็บเงินในกองทุนรวมดีไหม ?

การเก็บเงินในกองทุนรวมถือเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในบัญชีธนาคารทั่วไป แต่ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ควรทราบข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีพิจารณาทุกด้าน

1. การหากองทุนที่น่าเชื่อถือ

แน่นอนว่าในตลาดกองทุนรวมมีกองทุนมากมายหลายประเทศ แต่การที่เลือกซื้อกองทุนที่จะทำให้เราสบายใจได้นั้น ก็ต้องมีการหาข้อมูลที่มาของกองทุนรวมนั้น ๆ ด้วย เหมือนกับการจะเลือกซื้อหุ้น

2. ความเสี่ยง

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินอยู่แล้ว การที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีย่อมเเลกมาด้วยความเสี่ยง ความเสี่ยงของกองทุนนั้นน้อยกว่าหุ้นจริงหรือไม่ ? ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนที่คุณซื้อนั้นมีสัดส่วนหุ้นอยู่ในกองทุนมากแค่ไหน

ใน 1 กองทุนที่คุณซื้อนั้นมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ หุ้นในประเทศ หุ้นต่างประเทศ รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และสินทรัพย์อื่นๆ ที่คละ ๆ กันไป หากมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินไหนติดลบ อาจมีบางตัวที่ทำกำไร ทำให้เงินในพอร์ตของคุณนั้นไม่ขึ้นหรือลงมากจนเกินไปในสถานการณ์ต่างที่มีการผันผวน

3. ทำไมต้องกองทุนรวม

กองทุนรวม คือ การรวบรวมเงินของนักลงทุน นำมาลงทุนตามนโยบายที่กองทุนรวมนั้น ๆ กำหนดไว้ โดยมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพช่วยบริหารจัดการเงินของกองทุน ทำให้มือใหม่หรือคนที่ลงทุนมานาน ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการซื้อขาย เพียงแค่คุณซื้อกองทุนคุณก็สามารถรอรับกำไรได้เลย

4. ควรถือกองทุนรวมนานแค่ไหน ?

ระยะเวลาที่ควรถือกองทุนรวมนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละบุคคล และความพร้อมทางการเงินของผู้ลงทุนนั้น ๆ

  • ระยะสั้น : ถ้าวัตถุประสงค์คือการสร้างเงินสดในอนาคตที่ไม่ไกลเกินไป, การลงทุนในกองทุนรวมที่มีผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นๆ อาจเป็นทางเลือกที่ดี
    กองทุนรวมระยะสั้น : มุ่งเน้นการลงทุนในตลาดทรัพย์สินที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงเร็วและมีความผันผวนสูง หรือ กองทุนระยะสั้นจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาถือหลักทรัพย์สั้น ๆ หรือมีความเสี่ยงต่ำ
  • ระยะยาว : ถ้าวัตถุประสงค์คือการออมเงินสำหรับเป้าหมายในอนาคตที่ไกล, การถือกองทุนรวมในระยะยาวอาจช่วยสร้างมูลค่าให้กับการลงทุน
    กองทุนรวมระยะยาว : มุ่งเน้นการลงทุนในตลาดทรัพย์สินที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงช้าและมีการคาดการณ์ว่ามีภาวะเสถียรภาพในระยะยาว การลงทุนในหลายประเภทของทรัพย์สินเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว และ การซื้อกองทุนที่ให้ปันผล

รูปภาพจาก : https://www.setinvestnow.com/th/mutualfund/types-of-mutual-funds

สรุป เก็บเงินในกองทุนรวมดีไหม ?

ดี เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นกว่า 7% ต่อปี ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือหุ้นก็ตาม หากเราสามารถนำเงินเก็บที่ไม่ได้ใช้สามารถที่จะทำผลตอบแทนได้มากกว่าอัตราเิงนเฟ้อ ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเก็บเงินเย็นครับ