มหาวิทยาลัยรังสิต อันดับ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน

“มหาวิทยาลัยรังสิต” ครองแชมป์ไว้ได้อีกสมัย อยู่ในอันดับที่ 24 ของประเทศ อันดับ 2780 ของโลก ปี 2566

TOP 1 มหาวิทยาลัยเอกชนไทย ปี 2023

เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics Ranking of World University) เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
พัฒนาโดยกลุ่มนักวิจัยไซเบอร์แลป สภาแห่งชาติประเทศสเปน ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเกี่ยวกับ
กระบวนการสร้างเนื้อหาบนเว็บ ภายใต้หลักการที่เชื่อว่า “เว็บไซต์เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
(Web Publications)”

จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info