ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน จริงหรือ ?

ทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG)

เช่นเดียวกับนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการเติบโตทางผลตอบแทน แต่ยังเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย

นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะมองหาบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติบโต มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการทำงาน ดูแลพนักงาน ดูแลผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนแล้ว ยังต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย

ดังนั้น บริษัทที่เน้นความยั่งยืนทางธุรกิจ จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของบริษัททั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่จ้างแรงงานผิดกฎหมาย การผลิตในโรงงานของบริษัทเองต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานไปพร้อมๆ กับการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่สร้างมลพิษ ปล่อยของเสียออกจากโรงงาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับตัวบริษัทเอง ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนในการดำเนินงาน รวมถึงสร้างโอกาสในการได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

หุ้นยั่งยืน ช่วยให้ผลตอบแทนดีขึ้นหรือไม่ ?

นักวิเคราะห์กองทุนรวมจาก Morningstar บอกว่ายังต้องหาคำตอบกันต่อไป หากดูผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นยั่งยืน โดยรวมแล้วจะให้ผลตอบแทนที่ระดับค่าเฉลี่ยหรือแปลว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ไม่ได้แย่กว่าค่าเฉลี่ยหรือสร้างผลเสียหายหากจะลงทุนอย่างยั่งยืน

กลับมามองสถิติมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ใน “หุ้นยั่งยืนยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 9.0 ล้านล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษัทจดทะเบียนใน THSI ประมาณ 3.65% (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหุ้นยั่งยืนไม่สามารถการันตีผลตอบแทนที่ดีได้ แต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนได้ อีกทั้งการลงทุนในหุ้นยั่งยืนกำลังเป็นเทรนด์การลงทุนในระยะยาวที่กำลังเติบโตมากขึ้น ดังนั้น อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนควรเริ่มหันมาศึกษาการลงทุนอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นยั่งยืนยืน สามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2563 ได้ > คลิกดูรายชื่อหุ้น

Source : ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้จริงหรือ